Indická kuchyně

Obecně platí, že Indie je zemí vegetariánů a zdejší tradiční jídla zpravidla neobsahují maso. Jinak tomu bývá na pobřeží a někdy i v horách. Má to mimo jiné i praktický kladný dopad, neboť ze zkaženého masa bývají nejhorší komplikace, zvláště při místních vysokých teplotách a špatných hygienických podmínkách.

Indii charakterizuje velmi pestrá a lákavá kuchyně. V Indii se běžně konzumují drobná jídla v průběhu celého dne. Nejčastěji lze všude na ulicích spatřit samosy, bhájí a kebaby, které jedí všichni a prakticky pořád. Jsou totiž velmi levné a dobré, na naše měřítka značně kořeněné, ale za ochutnání určitě stojí.

V Indii se jen zřídka připravují polévky, ale jedna z nich je vyhlášená – říká se jí mulligatawny. Za jakousi polévku lze považovat také dhál,přestože jde o poněkud méně přesné označení. Základ tohoto pokrmu tvoří hrách, čočka nebo jiný druh luštěnin, podobně jako u mnoha jiných indických jídel. Luštěniny totiž obsahují významný podíl proteinů. V Indii se pěstuje neuvěřitelně široká škála druhů zeleniny a podobně jako celá indická kuchyně, jsou i tato menší jídla založena především na pečených či smažených kouscích zeleniny v různých kombinacích a samozřejmě na přítomnosti nejrůznějších druhů koření.

Pokud už v souvislosti s Indií budeme hovořit o mase, pak lze říci, že nejpopulárnějším druhem tu kromě drůbežího je také skopové. Hovězí v našem slova smyslu se nesmí jíst vůbec, neboť kráva je považována za posvátné zvíře, kterému nesmí být ublíženo.

www.hedvabnastezka.cz

KOMENTÁŘE